Porównaj Działalność Gospodarczą ze
Spółką z o.o.

Niniejszy kalkulator ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może służyć jako podstawa do sporządzania biznesplanów lub innych profesjonalnych (w tym komercyjnych) opracowań.


Wszystkie kwoty należy podawać w ujęciu rocznym oraz bez podatku VAT (netto).


Ujemny wynik pokazuje stratę, w przypadku pozycji podatki oznacza, to kwotę jaka będzie możliwa do odliczenia w przyszłości (jeśli w ustawowym terminie pojawi się zysk).

Działalność gospodarcza

Koszty księgowości: {{ h15 | number:2 }}

Roczny koszt sprawozdania: {{ h16 | number:2 }}

Koszty bankowości: {{ h19 | number:2 }}

ZUS: {{ h17 | number:2 }}

Podatki: {{ h18 | number:2 }}

Wynik: {{ q5 | number:2 }}

 

Zysk: {{ h25 | number:2 }}

Spółka z o.o.

Koszty księgowości: {{ i15 | number:2 }}

Koszt sprawozdania: {{ i16 | number:2 }}

Koszty bankowości: {{ i19 | number:2 }}

ZUS: {{ i17 | number:2 }}

Podatki: {{ i18 | number:2 }}

Wynik: {{ n5 | number:2 }}

 

Koszty mianowania: {{ n9| number:2 }}

Koszty umów cywilnoprawnych: {{ n10| number:2 }}

Zysk z mianowania: {{ n12| number:2 }}

Podatek od umowy z mianowania {{ n13| number:2 }}

Zysk z umów cywilnych: {{ n15| number:2 }}

Podatek z umów cywilnych: {{ n16| number:2 }}

ZUS od umów cywilnych: {{ n17 | number:2 }}

 

Zysk: {{ i25 | number:2 }}