lkg

Adwokat, doktor nauk prawnych, współzałożyciel BCKG adwokaci

Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem praw przedsiębiorców oraz organizacji pracodawców.  Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne w zakresie tworzenia procedur mających na celu zniechęcenie pracowników do naruszania obowiązków pracowniczych, prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń w sprawie zarzutów o popełnienie przestępstwa na szkodę pracodawcy, doradztwo w sprawach ochrony pracodawcy wobec niesprawiedliwych donosów pracowniczych (popularnie znanych, jako informatorzy, whistleblower) i dochodzenie z tym związanych roszczeń.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego obejmujących m. in. monografię oraz artykuły w czasopismach prawniczych. Uczestniczka licznych konferencji krajowych oraz międzynarodowych.

 

Kontakt:

Email: l.kobron@bckg.pl
Telefon: +48 721 378 624

WWW: http://www.bckg.pl/