pb

Adwokat, współzałożyciel BCKG adwokaci

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Orleanie, na którym uzyskała tytuł master en droit privé. Doktorantka V roku w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu postępowania apelacyjnego. Jest autorem publikacji z zakresu procesu karnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz reprezentowaniu ich w postępowaniach sądowych i w sporach handlowych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności i roszczeń gwarancyjnych,  reklamy
i nieuczciwej konkurencji.

Doradzała m.in. wiodącym podmiotom z sektorów: pocztowego, prasowego, wydawniczego oraz chemicznego i rolniczego.

 

Kontakt:

Email: p.balcer@bckg.pl
Telefon: +48 600 072 308

WWW: http://www.bckg.pl/