SMS to projekt, który realizujemy wspólnie z Twórcami grupy meetupowej SmartMed –  Bartkiem Gaworskim i Darkiem Kania. Projekt zakłada powołanie do życia stowarzyszenia, zgodnie z polskim prawem, którego celem będzie zrzeszanie aktywnych osób interesujących się szeroko-pojętą tematyką implementacji nowoczesnej technologii w medycynie. Rok wytężonej pracy meetupowej zaowocował licznymi kontaktami, nawiązaniem wielu znajomości, oraz wygenerowaniem mnóstwa arcyciekawych pomysłów zasługujących na realizację. Celem SMARTMED SOCIETY będzie stwarzanie środowiska, w którym takie projekty będą mogły dojrzewać i przeradzać się w prawdziwe startupy. Dajemy wiedzę, kontakty i umiejętności związane z zakładaniem i prowadzeniem biznesu, a oczekujemy jednie pasji i otwartości.

Opiekunem projektu jest Artur Tatara