Podstawowe zasady funkcjonowania firm z grupy kapitałowej Brainode.

1.  Zasady wzorcowe  – inicjator Brainode.

Kiedy takie zdarzenie ma miejsce? Wtedy gdy inicjatorem powstania jest Brainode. To my mamy pomysł na biznes jego rodzaj i przedmiot działalności. Poszukujemy współwłaścicieli będącymi jednocześnie specjalistami w swoim zawodzie, którzy pokierują poszczególnymi działami przedsiębiorstwa zarówno, na poziomie decyzyjnym jaki i operacyjno-wykonawczym. W tym modelu, w początkowej fazie rozwoju takiego przedsiębiorstwa wszyscy jesteśmy zarówno wspólnikami, dyrektorami, kierownikami jaki i pracownikami.

Struktura udziałów:

Faza początkowa – rozruch przedsiębiorstwa

  • 30 % – Brainode
  • 40 % – inni udziałowcy (Twoje udziały)
  • 30 % – udziały w poczekalni

Faza końcowa

  • 30 % – Barinode
  • 70 % – Inni udziałowcy (Twoje udziały)

O co chodzi z udziałami w poczekalni?

Udziały w poczekalni to dodatkowe udziały czekające na to abyś Ty lub inni udziałowcy je objęli.

Dlaczego taka konstrukcja?

Nasze dotychczasowe doświadczenie wykazało, że nie wszyscy udziałowcy chcą angażować się w pracę na rzecz firmy oraz jej rozwój w podobnym stopniu. Niektórzy po okresie początkowego zapału
tracą chęć i energię. Inni okazuje się, że nie mają wystarczającej wiedzy i umiejętności, którą obiecywali. Są też tacy, którzy mają teoretycznie wszystko: energie, chęć, umiejętności, wiedzę i doświadczenie ale nie potrafią pracować w zespole. Egoizm i egocentryzm niszczy i ich i wszystko  dookoła. Niestety dla nich nie ma miejsca w naszej wspólnej firmie. A teraz pozytywnie. Nasze doświadczenie pokazało także, że w większości są to jednak osoby z ponad przeciętną wiedzą, doświadczenie zawodowym, umiejętnościami perspektywicznego przewidywania a co bardzo istotne umiejętnościami zarządczymi, negocjacyjnymi oraz pracy w zespole. I to właśnie dla tej grupy osób udziały w poczekalni są zarezerwowane.

Ile z tych udziałów przypadnie właśnie Tobie?

To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Od tego jak się angażujesz, jaki był Twój udział w dotychczasowym rozwoju firmy, jaką osiągniesz pozycję w firmie. Reasumując od tego jak bardzo jesteś cenny dla spółki. Jeżeli będziesz w stanie wziąć na siebie ciężar zarządzania firmą a obiektywne wskaźniki oceny, miedzy innymi wynik finansowy potwierdzą Twoje umiejętności to możesz stać się nawet większościowym udziałowcem.

Kto i kiedy o tym zdecyduje:

Zdecydują o tym wszyscy wspólnicy w momencie gdy zostanie wykrystalizowana ostateczna struktura organizacyjna, skład osobowy oraz pożegnamy się z tymi, którzy okazali się nieprzydatni spółce.

Uwaga: Jeżeli chcesz być udziałowcem, który chce czerpać zyski z faktu posiadania udziałów bez angażowania się w prace spółki to nie jest to miejsce dla Ciebie.

Sposoby czerpania zysku przez udziałowców

Każdy wspólnik będzie pobierał wynagrodzenie z:

  • tytułu wykonywanych prac na rzecz spółki (umowa o prace, dzieło, zlecenie). Przed realizacją każdego zlecenia ustalamy udział procentowy każdego zaangażowanego w projekt wspólnika i proporcjonalnie do wypracowanego zysku wypłacane jest wynagrodzenie. Cześć zysku z każdego zlecenia określona zgodnie z wolą wspólników (powinna mieścić się w przedziale 30-40%) przeznaczana jest na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki oraz dywidendę.
  • dywidendy czyli zysku wypracowanego przez firmę, który po zakończeniu roku na mocy uchwały zgromadzenia wspólników wypłacany jest udziałowcom.

Zobrazujmy to na przykładzie.

Podpisaliśmy umowę na stworzenie aplikacji mobilnej do monitorowania poziomu hałasu na terenie hal fabrycznych przedsiębiorstwa X. Złóżmy, że umowa opiewa na kwotę 150.000 zł. Do wyprodukowania musieliśmy ponieść koszty (bezpośrednie) na poziomie 30.000 zł. Następnie  wybieramy spośród wspólników osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie, ustalamy zakres prac dla każdego oraz przypisujemy udział procentowy w zysku. W naszym przykładzie niech będą to następujące wartości.

10% – dla wspólnika zajmującego się pozyskiwanie nowych kontraktów – handlowiec
15% – dla wspólnika – managera projektu
10% – dla każdego z 4 wspólników programistów

Tabela podziału zysku:
Przychody    Koszty    Marża/Zysk
150 000,00    30 000,00    120 000,00

Wspólnik    Udział %    Podstawa    Wynagrodzenie
A – handlowiec    10,00%    120 000,00    12 000,00
B – menager projektu    15,00%    120 000,00    18 000,00
C – programista    10,00%    120 000,00    12 000,00
D – programista    10,00%    120 000,00    12 000,00
E – programista    10,00%    120 000,00    12 000,00
F – programista    10,00%    120 000,00    12 000,00
Z – K+D     35,00%    120 000,00    42 000,00
Razem    100,00%         120 000,00

2.  Zasady wzorcowe  – Ty jesteś inicjatorem.

Kiedy takie zdarzenie ma miejsce? Wtedy gdy inicjatorem powstania firmy jesteś Ty. To Ty masz pomysł na biznes, jego rodzaj i przedmiot działalności. Masz w tym zakresie wiedzę, umiejętności, doświadczenie, znasz rynek ale brakuje Ci kapitału, ludzi którzy pociągną z Tobą ten wózek. My pomożemy Ci założyć firmę, zorganizujemy ja, przejmiemy obowiązki związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy tj. obsługą prawną, księgowa, kadrowa, biurowa, IT. Zrekrutujemy pozostałych wspólników o umiejętnościach, których brakuje do prawidłowego funkcjonowania spółki.

Jak będzie wyglądała struktura udziałów w takim wypadku.

Podobne do tej opisanej w pkt 1.

30% Braionode.

O pozostałych udziałach zdecydujesz Ty sam. Ile będziesz chciał zostawić sobie a ile będziesz musiał oddać aby pozyskać z rynku zasoby, których nam wspólnie będzie brakowało.

Brainode i jego cele, czerpanie korzyści, udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami, transparentność.

Jesteśmy szczerzy do bólu. Dlatego jasno mówimy, nie jesteśmy instytucją charytatywną. Nie zakładamy firm dla czystej satysfakcji, czy też aby zrealizować czyjeś marzenia. Tak jak Ty chcemy zarabiać. Ty jesteś potrzebny nam a my Tobie. Jeżeli zgadzasz się z tym to już pierwszy krok abyśmy zostali wspólnikami.

Na czym Brainode będzie zarabiał?

Dokładnie w taki sam sposób jak pozostali udziałowcy. Świadcząc usługi na rzecz naszej wspólnej firmy tj. prawnicze, księgowe, It oraz z dywidendy.
Naszym celem jest doprowadzenie do takiego rozwoju przedsiębiorstwa aby po pewnym okresie, wycofać się z aktywnego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przekazać tą cześć funkcji zarządczych, która nam przypadnie w początkowej fazie rozwoju spółki pozostałym wspólnikom i czerpać już zyski z dywidendy.