Brainode sp. z o.o.

ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

KRS: 511210

Kapitał: PLN 5100.00

NIP: 9442246470

Regon: 123127610

Sąd Rej. dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydz. Gosp.

Email: biuro@brainode.pl